S vršící se hromádkou let jsou naše přání a tužby prostší a o to někdy nedostupnější. […]