Akreditovaný rekvalifikační kurz – Řidič ZZS

Kvalifikační kurz připravuje jednotlivce k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby pro činnosti v oblasti neodkladné péče
a zdravotnické dopravy, kdy se pod odborným dohledem bude podílet na poskytování zdravotní péče na úseku neodkladné péče.

Záchranná služba ASČR Praha – západ je akreditovaným pracovištěm Ministerstva zdravotnictví České republiky pro realizování a koordinování akreditovaných rekvalifikačních kurzů.

Podmínky pro přijetí do kurzu:
 • ukončené střední vzdělání (střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou)
 • řidičské oprávnění skupiny C1 (doložení fotokopie)
 • praxe v řízení motorových vozidel, minimálně 1 rok
 • dobrý zdravotní stav (potvrzení od registrujícího praktického lékaře o zdravotní způsobilosti)
 • uhrazení kurzovného (42.000,- Kč, lze uhradit v hotovosti nebo bankovním převodem)
Podmínky k absolvování kurzu
 • absolvování teoretické výuky v rozsahu stanoveném vzdělávacím programem
 • absolvování praktické výuky včetně povinné odborné praxe v akreditovaném zařízení v rozsahu stanoveném vzdělávacím programem
 • pro absolvování kurzu ZZS lze započíst nejvýše patnáctiprocentní omluvenou absenci z celkového počtu hodin praktického a teoretického vyučování
Trvání kurzu

Délka kurzu ZZS je 600 hodin. 

Kurz je organizovány formou kombinovaného studia v odpoledních hodinách, 1x týdně (středa). 

Praxe je realizována dle dohody v akreditovaném zařízení ZS ASČR PZ.

Ukončení kurzu

Kurz je zakončen teoretickou a praktickou zkouškou před jmenovanou zkušební komisí. 

Po úspěšném ukončení obdrží absolvent osvědčení, kterým získal odbornou způsobilost k výkonu povolání Řidiče zdravotnické záchranné služby.

Dokumenty ke kurzu

Akreditovaný rekvalifikační kurz – Řidič ZDS

Kurz řidič ZDS je určen pro uchazeče na pracovní pozici řidič vozidla zdravotnické dopravní služby. 

Po úspěšném absolvování tohoto kurzu je výkon práce a zařazení (dle katalogu prací v souladu s dosaženou kvalifikací těchto pracovníků) na sanitním vozidle ZDS s uplatněním ve státních i nestátních zdravotnických zařízeních a zdravotnických dopravních službách v České republice. 

Záchranná služba ASČR Praha – západ je akreditovaným pracovištěm Ministerstva zdravotnictví České republiky pro realizování a koordinování kurzů.

Podmínky pro přijetí do kurzu:
 • ukončené základní vzdělání (doložené vysvědčením)
 • řidičské oprávnění (doložení fotokopie)
 • praxe v řízení motorových vozidel, minimálně 1 rok
 • dobrý zdravotní stav (potvrzení od registrujícího praktického lékaře o zdravotní způsobilosti)
 • uhrazení kurzovného (7.000,- Kč, lze uhradit v hotovosti nebo bankovním převodem)
Podmínky k absolvování kurzu
 • absolvování teoretické výuky v rozsahu stanoveném vzdělávacím programem
 • absolvování praktické výuky včetně povinné odborné praxe v akreditovaném zařízení v rozsahu stanoveném vzdělávacím programem
 • pro absolvování kurzu ZDS lze započíst nejvýše patnáctiprocentní omluvenou absenci z celkového počtu hodin praktického a teoretického vyučování


Trvání kurzu

Délka kurzu ZDS je 180 hodin. 

Kurz je organizovány formou kombinovaného studia v odpoledních hodinách, 2x týdně (úterý a čtvrtek). 

Praxe je realizována dle dohody v akreditovaném zařízení ZS ASČR PZ.

Ukončení kurzu

Kurz je zakončen teoretickou a praktickou zkouškou před jmenovanou zkušební komisí. 

Po úspěšném ukončení obdrží absolvent osvědčení, kterým získal odbornou způsobilost k výkonu povolání Řidič zdravotnické dopravní služby.

Dokumenty ke kurzu