Asociace Samaritánů České republiky po vzoru zahraničních partnerů jako je ASB Hamburg Wünschenwagen, v ČR vstupuje do roku 2023 s realizovaným projektem, který nemá za úkol nic jiného než zajištění dosud nesplněných přání klientů, které by byli bez naší pomoci neuskutečnitelné.

Celý projekt je postaven na osobním přístupu pro všechny klienty od dětí až po seniory. Naším cílem je plnit všechna možná přání, jako je například návštěva milovaného místa, svých blízkých, sportovních a kulturních akcí, cesta do zahraničí případně cokoliv, co přispěje k pocitu štěstí a spokojenosti.

K tomuto účelu bylo vyčleněno sanitní vozidlo se speciální výbavou jako je široké lůžko, kávovar, DVD projekce. Sanitka je specifická také tím, že umožňuje panoramatický výhled během transportu. 

Posádku tvoří kvalifikovaný zdravotnický personál a v případě potřeby jsme schopni zajistit transport za přítomnosti lékaře. Díky tomu jsme schopni zajistit každému nepřetržitou zdravotnickou péči s ohledem na jeho potřeby.

Jsme připraveni plnit vaše přání, Asociace Samaritánů České republiky.

Kontakt na managera projektu: +420 731 672 676

Náš tým

Vedení

Ing. Petra Homolová, DiS.

Managerka projektu

Zdravotnický záchranář

+420 731 672 676

petra.homolova@samaritani.cz

Ing. Martin Kadlec


Finanční analytik

Plnitelé přání

Jan Frýdl
Jiří Rychvalský
Michaela Tikovská
Filip Karotka
Jiří Polák
Pavel Buňat
Dominika Žižková
Lenka Růžičková
Lucie Ratajíková
Martin Kostřaba
Ludmila Chrástecká
Matěj Kůs
Jak mohu pomoci splnit přání

Rádi bychom požádali o podporu a sponzorské dary na splnění všech přání. Dary je možné zasílat na číslo transparentního účtu: 6356272389 / 0800

Pro dary zaslané ze zahraničí:

BIC (SWIFT): GIBACZPX

IBAN: CZ70 0800 0000 0063 5627 2389

Podporují nás:

Město Hradec Králové