Od 1.12.2011 zajišťujeme na základě výběrového řízení poskytování Stálé lékařské služby pro Letiště Praha a.s. (dále jen LP). Jedná se o pohotovostní službu, poskytování odborné zdravotní péče pro zaměstnance LP a dalších subjektů, cestující, veřejnost a návštěvníky.  

Kromě výše uvedených služeb, provádíme dle požadavků LP školení, průběžné doškolování a výcvik zaměstnanců Hasičského záchranného sboru LP, palubního personálu leteckých společností v poskytování první pomoci.

V současné době, v nepřetržitém provozu 24/7, je na stanovišti připraven k výjezdu vůz Rychlé lékařské pomoci s posádkou ve složení lékař, zdravotnický záchranář a řidič ZZS. Dále pro potřeby Stálé lékařské služby je v prostorách mezi terminály 1 a 2 k dispozici i vybavená ambulance.

Adresa stanovistě

Schengenská, Praha 6

Terminál 2 – spojovací objekt

V případě vzniku mimořádné události (HPO/Z) v prostoru letiště, zajišťujeme zdravotnické činnosti v souladu s postupy stanovenými Letištním pohotovostním plánem LP. Pro tyto účely máme k dispozici kontejnerové vozidlo PKN P18 se spotřebním zdravotnickým materiálem. Ve spolupráci s dalšími složkami IZS se podílíme na likvidačních pracích. V těchto případech se řídíme pokyny velitele zásahu (což je velitel HZS LP nebo HZS HMP) a ustanoveními, které jsou zakotveny nejen v Letištním pohotovostním plánu LP, ale i v legislativě.

Posádka má rovněž k dispozici technické prostředky pro izolaci cestujících s vysoce nebezpečnými nákazami. Jedná se o prostředky s filtrací vzduchu, které do doby zajištění transportu umožňují izolaci minimálně 2 osob současně a v případě potřeby i jejich dekontaminaci.