Záchranná služba ASČR Kralupy nad Vltavou je nestátní a neziskové zdravotnické zařízení, jejímž zřizovatelem je Asociace samaritánů České republiky. Naše výjezdové základny jsou zařazeny do Integrovaného záchranného systému (IZS) Středočeského kraje. Jsme smluvním partnerem všech zdravotních pojišťoven. 

V současné době na základě smlouvy se Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje zajišťujeme přednemocniční neodkladnou péči nejen na Kralupsku, ale i v přilehlých oblastech Kladenska, Mělnicka, na části území Prahy-západ a východ. Zajišťujeme též úsek dálnice D8 od hranic hlavního města Prahy po odbočku na Roudnici nad Labem. Rovněž se podílíme na zajištění přednemocniční neodkladné péče v oblasti Slánska a okolí. Veškerou činnost Záchranné služby ASČR Kralupy nad Vltavou, respektive její výjezdová základna Kralupy a Slaný, řídí a koordinuje operační středisko Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Kladno, kam jsou přepojeny i tísňové linky č. 155 z oblastí zabezpečovaných naší záchrannou službou.

Na každé výjezdové základně máme k dispozici 2 vozy rychlé zdravotnické pomoci (RZP) ve složení zdravotnický záchranář + řidič ZZS a jeden vůz rychlé lékařské pomoci v systému rendez-vous (RV) ve složení lékař + řidič ZZS a to v nepřetržitém provozu 24/7. Výhodou tohoto systému je to, že většina nemocných je po vyšetření a ošetření lékařem na místě doprovázena do zdravotnického zařízení výjezdovou skupinou RZP a lékař je volný pro další akutní zásah. Výjezdové skupiny kralupské a slánské záchranné služby spolupracují s výjezdovými skupinami okolních záchranných služeb a vzájemně spolupracují na vykrytí svěřených území tak, aby vždy byli u pacienta nejpozději do 20ti minut od nahlášení výzvy tak, jak to ukládá platná legislativa.

Nedílnou součástí Záchranné služby Kralupy nad Vltavou je i výjezdová skupina RZP, popřípadě RLP a to v režimu přepravy pacientů neodkladné péče, která zajišťuje transport pacientů mezi zdravotnickými zařízeními pod odborným dohledem. ZS ASČR KPY rovněž zajišťuje zdravotnickou dopravní službu, která působí v nepřetržitém provozu a je i zálohou pro systém přednemocniční neodkladné péče. Smluvní oblastí je území okresu Mělník a Praha-západ. Tato služba zajišťuje přepravu pacientů z domova na vyšetření a ošetření, převozy neakutních pacientů k hospitalizaci do nemocnice, po propuštění z nemocnice domů a přepravu pacientů mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními na základě požadavků praktických a odborných lékařů. Veškerou její činnost organizuje a řídí operační středisko ZS ASČR Praha-západ se sídlem na Zbraslavi.

Naše výjezdové skupiny rovněž zajišťují dohled na kulturně-společenských a sportovních akcích a podílejí se na zdravotnickém vzdělávání laické veřejnosti.

Úzce spolupracujeme s vedením středočeských krajských měst, zejména s městy Kralupy nad Vltavou a Slaný, jejichž významné podpory si nesmírně vážíme.