K dalším činnostem Záchranné služby ASČR patří i realizace transportů pacientů ze zahraničí a to v několika podobách:

  • pozemní cestou, kdy jsou pacienti transportováni vozy ZDS a PPNP, které jsou vybaveny nadstandardní výbavou určenou pro dálkové transporty
  • letecky, kdy je možné využít linkový nebo charterový let
  • privátním speciálním letadlem uzpůsobeným k přepravě pacientů


Způsob vhodného druhu transportu a zvoleného doprovodu závisí na zdravotním stavu pacienta. Doprovod je vždy zajištěn plně kvalifikovaným personálem.

V rámci těchto služeb spolupracujeme se všemi renomovanými asistenčními službami. Služby zahraničních transportů dále poskytujeme také českým nemocnicím nebo případným samoplátcům.