Zdravotnickou dopravní službu, Záchranná služba ASČR Praha – západ provozuje na území hl. města Prahy a na území Středočeského kraje. Rovněž zajišťuje transport pacientů i do ostatních částí České Republiky.

Realizace transportu zajistíme na základě Příkazu ke zdravotnímu transportu, který vystavuje ošetřující lékař zdravotnického zařízení. Tyto transporty jsou propláceny zdravotními pojišťovnami. Sanitní vůz si lze objednat i jako samoplátce.

Postup při objednání

  • kontaktovat operační středisko ZS ASČR PZ na telefonech 14 444 nebo 14 333
  • oznámit název nemocnice a název dalšího oddělení, ze kterého bude transport realizován
  • sdělit jméno, příjmení, rodné číslo a číslo zdravotní pojišťovny pacienta
  • přesně sdělit diagnózu pacienta a přesné požadavky na transport (např.: transport v leže, v sedě, … )
  • stanovit cíl transportu
  • upřesnit datum a čas, kdy bude posádka pacienta přebírat do své péče
  • uvést telefonní číslo oddělení, ze kterého je transport objednáván nebo přesnou adresu bydliště, popřípadě místa, odkud bude pacient transportován
  • mít vyplněný Příkaz ke zdravotnímu transportu
  • zodpovědět případné doplňující otázky dispečera na operačním středisku ZS