Záchranná služba ASČR Praha – Západ zajišťuje zejména plánované transporty pacientů pod odborným dohledem zdravotnického záchranáře či lékaře. Tyto transporty jsou realizovány především mezi zdravotnickými zařízeními. Realizace transportů řídí naše operační středisko s kvalifikovaným personálem.

V případě potřeby můžete tento druh transportu objednávat na operačním středisku ZS ASČR Praha – západ.

NONSTOP 24 hodin denně na tel. číslech 14 444 nebo 14 333.


Postup při objednávání sekundárního transportu v režimu RLP nebo RZP:

  • kontaktovat operační středisko ZS ASČR PZ
  • oznámit název nemocnice a název oddělení, ze kterého bude transport realizován
  • sdělit jméno, příjmení, rodné číslo a číslo zdravotní pojišťovny pacienta
  • přesně stanovit diagnózu pacienta a přesné požadavky na transport (např. nutnost lineárního dávkovače, EKG, O2, apod.)
  • definovat typ doprovodu – tzn. přítomnost zdravotnického záchranáře či lékaře
  • stanovit cíl transportu, respektive přesný název nemocnice a typ oddělení, kam bude pacient transportován
  • upřesnit datum a čas, kdy bude posádka přebírat do své péče
  • uvést telefonní číslo oddělení, ze kterého je transport objednáván
  • zodpovedět případné doplňující otázky dispečera na operačním středisku ZS ASČR PZ