Po společných jednáních vznikl dne 16.10.2023 nový pobočný spolek s názvem: Odřad záchranářské kynologie Asociace Samaritánů České republiky.

Veškerá činnost probíhá pod záštitou ASB Berlín, jejichž zástupci nás osobně navštívili, abychom dohodli detaily naší spolupráce a budoucího fungování.

Odřad záchranářské kynologie je tvořen skupinou kynologů s velmi bohatou profesní historií, která projevila zájem být naší součástí.  Ti své psy cvičí v různých kategoriích, jako jsou hledání v sutinách, plošné vyhledávání, práce ve vodě a mnoho dalších činností, které budou postupně představovány.

Kynologický odřad se stává nedílnou součástí našeho Odřadu speciálních prací (OSP) a naším hlavním cílem je být k dispozici pro záchranné a vyhledávací práce Hasičskému záchranného sboru ČR a Policii ČR.

Pro kynologický odřad jsme založili transparentní účet. Prostředky budou využity na nákup jednotného pracovního oblečení a dále k zajištění materiálního vybavení pro různé druhy vyhledávání, vybudování úkrytů v sutinách, zakoupení pomůcek pro vodní práce a k částečnému financování pronájmu výcvikového trenažéru v Berlíně.     

Přispějte na provoz kynologické skupiny

Rádi bychom požádali o podporu a sponzorské dary na provoz kynologické skupiny. Dary je možné zasílat na číslo transparentního účtu: 6684258359 / 0800

Pro dary zaslané ze zahraničí:

BIC (SWIFT): GIBACZPX

IBAN: CZ70 0800 0000 0066 8425 8359