Záchranná služba Asociace samaritánů ČR Praha-západ byla zaregistrována 1. ledna 1993 u Okresního úřadu Praha-západ, jako nestátní zdravotnické zařízení. Od tohoto data, na základě smlouvy nejprve s OÚ Praha-západ, poté s Okresním operačním střediskem ZS Praha-západ a nyní s Územním střediskem zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje se sídlem v Kladně, plní úlohy výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby na území Středočeského kraje.

Záchranná služba ASČR Praha – západ je nestátní a neziskový poskytovatel zdravotních služeb. Je v rámci plánu plošného pokrytí zařazena do Integrovaného záchranného systému Středočeského kraje. V současné době na základně smluvního vztahu zajišťuje poskytování přednemocniční neodkladné péči na území Středočeského kraje. Veškerou činnost Záchranné služby ASČR Praha – západ řídí a koordinuje zdravotnické operační středisko Územního střediska záchranné služby Středočeského kraje. Na celkem 4 výjezdových základnách jsou k dispozici 2 vozy Rychlé lékařské pomoci s výjezdovou skupinou ve složení lékař + řidič ZZS v rendes-vous (RV) systému a 3 vozů Rychlé zdravotnické pomoci s výjezdovou skupinou ve složení zdravotnický záchranář + řidič ZZS (RZP). Výhodou systému“ rendez – vous“ je to, že někteří pacienti jsou po vyšetření a ošetření lékařem ponecháni na místě, nebo jsou odváženi výjezdovou skupinou RZP v doprovodu kompetentního zdravotnického záchranáře. Tímto je lékař volný pro další akutní zásah. Výjezdové skupiny ZS ASČR PZ, spolupracují s výjezdovými skupinami okolních záchranných služeb a vzájemně si pomáhají vykrýt svěřená území. Jedině tak je možné dodržet, zákonem stanovenou dojezdovou 20. minutovou dobu. Další výjezdové skupiny RZP a RLP zajišťují tzv. sekundární transporty.

ZS ASČR PZ rovněž disponuje technikou pro mimořádné události a hromadná neštěstí. Stanovištích v Mníšku pod Brdy a v Kralupech nad Vltavou, jako první záchranná služba v České republice, začala využívat v rámci KPR přístroje pro automatizované komprese hrudníku (LUCAS2).

Nedílnou součástí Záchranné služby ASČR Praha – západ je i Zdravotnická dopravní služba (ZDS), která působí v nepřetržitém provozu 24/7. Zajišťuje přepravu pacientů z domova na vyšetření a ošetření, převozy neakutních pacientů k hospitalizaci do nemocnice, po propuštění z nemocnice domů a neakutní přepravu pacientů mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními na základě požadavků praktických a odborných lékařů. Veškerou její činnost organizuje a řídí Operační středisko ZS ASČR PZ, Důležitou složkou ZS ASČR PZ je i Vzdělávací a výcvikové středisko, které zajišťuje rekvalifikační kurzy pro řidiče Zdravotnické dopravní služby (ZDS), kurzy pro řidiče zdravotnické záchranné služby a rekvalifikační kurzy pro Členy (instruktory) první pomociDále se zabývá výukou první pomoci pro firmy a laickou veřejnost. Velmi významně se podílí na celoživotním vzdělávání zdravotnických pracovníků tím, že zajišťuje akreditované školící akce pro zaměstnance ZS ASČR a externí zdravotnické pracovníky. ZS ASČR PZ zajišťuje rovněž svým operačním střediskem domácí nouzové volání pro smluvní subjekty.

Jak mohu pomoci

Rádi bychom požádali o podporu a sponzorské dary. Dary je možné zasílat na číslo transparentního účtu: 6043240319 / 0800

Pro dary zaslané ze zahraničí:

BIC (SWIFT): GIBACZPX

IBAN: CZ74 0800 0000 0060 4324 0319