Záchranná služba ASČR zajištuje na základě smluvního vztahu se Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje poskytování přednemocniční neodkladné péče (zdravotnickou záchranou službu). Tuto péči poskytujeme prostřednictvím výjezdových skupin rychlé zdravotnické pomoci (RZP) a lékařských výjezdových skupin v setkávacím systému tzv. „Rendes vous“ (RV).

ASČR provozuje záchrannou službu již od února 1993, zprvu jako okresní středisko záchranné služby Praha západ, nyní jako smluvní poskytovatel zdravotních služeb Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje p.o.

Naše výjezdové skupiny RZP vyjíždí k pacientům z výjezdových základen na Zbraslavi, z Davle a Mníšku pod Brdy a lékařské RV ze Zbraslavi a Mníšku pod Brdy.

Personální obsazení a přístrojové vybavení výjezdových skupin plně odpovídá platné legislativě a nejnovějším trendům Urgentní medicíny.