Pozvolna začíná čas festivalů, koncertů, závodů a všech ostatních radovánek, kde je potřeba účastníkům „krýt záda” […]
Podívejte se v jedné minutě na zajištění jednoho z největsích hudebních festivalů v ČR pod dozorem […]