Na Dni bezpečnosti v Čáslavi jsme se s radostí připojili k ostatním složkám Integrovaného záchranného systému […]