Posádky RV a RZP ZS ASČR společně s posádkou LZS ZZS HMP a dalšími složkami IZS […]