Řetězec přežití je složitý, na sebe navazující proces. Laická první pomoc je jeho prvním článkem a […]