Vzhledem k mimořádné situaci, kdy došlo k protržení hráze přehrady nad hustě obydlenou částí Slovinska, konkrétně […]
2.11.2022 byla vyhlášena mimořádná událost v Oblastní nemocnice Příbram. V rámci spolupráce jsme na místo vyslali […]