Včerejší zásah lékařské posádky ze Zbraslavi společně s dalšími složkami IZS proběhl u ženy sražené vlakem.

Žena byla po příjezdu posádek při vědomí. Vzhledem ke ztrátovému poranění dolní končetiny byl policejní hlídkou, která byla na místě jako první, nasazen turniket k zastavení krvácení. Záchranáři zajistili žilní vstup a v sanitním vozidle byla žena uvedena do umělého spánku, kde proběhly další život zachraňující úkony. Poté byla transportována do @fnmotol .

Tags: