Na základě této výzvy okamžitě do areálu nemocnice vyrazily naše 3 posádky rychlé zdravotnické pomoci a díky krizovému plánu, bylo vedoucím provozu do režimu pohotovosti následně připraveno dalších minimálně 5 posádek. Tyto však povolány nebyly a celá situace byla naštěstí zvládnuta bez nutnosti zásahu.

Opět jsme se přesvědčili o tom, že je naše organizace v případě mimořádných událostí schopna okamžitě mobilizovat všechny svoje síly a prostředky a chtěli bychom tímto poděkovat zaměstnancům za jejich nasazení.

Tags: