14 444 & 14 333

Hlavní stránka » O nás

O nás


       Naše záchranná služba má statut nestátního zdravotnického zařízení a je financována z veřejného zdravotního pojištění, na základě smluv se všemi zdravotními pojišťovnami. Zdrojem našich příjmů jsou příspěvky z rozpočtu Středočeského kraje, které nám jsou poskytovány na základě smlouvy se Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje, pro kterou zajišťujeme činnost výjezdových skupin rychlé záchranné pomoci (RZP) a rychlé lékařské pomoci (RLP). Vedle toho na základě dlouhodobé smlouvy zajišťujeme zdravotnickou záchrannou službu a lékařskou službu první pomoci pro Letiště Václava Havla.  Finanční příjem ZS ASČR plyne též i z ostatních činností , jako jsou kurzy pro řidiče DRNR, RZP a RLP, školení a vzdělávání laické veřejnosti, asistenční činnosti při kulturních, společenských a sportovních akcích, provozování lékařské služby první pomoci (LSPP) Zbraslav a v neposlední řadě mezinárodní transporty pacientů tzv. repatriace. Jsme rovněž  držiteli certifikátu ISO 9001:2008 pro veškerou naší činnost.

 

Předmětem hlavní činnosti ZS ASČR  je:                                                                   

I.  zajišťování přednemocniční neodkladné péče výjezdovými skupinami  RLP a RZP

II. zajišťování zdravotnické záchranné služby a lékařské služby první pomoci pro letiště Praha-Ruzyně a to pro zaměstnance, cestující veřejnost, návštěvníky a zaměstnance subjektů působících na letišti Praha-Ruzyně  

 

III. zajišťování sekundárních transportů speciálními sanitními vozy RZP a RLP

IV.  zajišťování plánovaných transportů ze zahraničí, pod odborným dohledem zdravotnického záchranáře a lékaře (RZP,RLP), tzv. repatriace

V . zajišťování dopravy nemocných, raněných a rodiček (DRNR)

VI. výuková činnost - rekvalifikační kurzy, odborné školení zaměstnanců

VII. sociální služby - Domácí nouzové volání

                                 - Rozvoz obědů pro seniory

 


I.) Výjezdové skupiny RZP a RLP  jsou rozmístěny v zajišťované oblasti na těchto výjezdových stanovištích:

A) Praha 5-Zbraslav     - vůz RZP,  vůz RLP v systému "rendez - vous", lékařská služba první pomoci (LSPP)

B) Mníšek pod Brdy      -  vůz RLP v systému "rendez - vous"

C) Mníšek pod Brdy     -  vůz RZP

D) Kralupy nad Vltavou - vůz RZP, vůz RLP v systému "rendez - vous"

E)  Davle u Prahy         -  vůz RZP

F)  Slaný                     - vůz RZP a vůz RLP v systému "rendez - vous"

G) Orlík-Loužek          - člun RZP a vůz RZP (sezónní stanoviště - červenec, srpen)

H) Letiště Václava Havla - vůz RLP, vůz RZP, lékařská služba první pomoci (LSPP)

Na výjezdových  stanovištích jsou k dispozici speciální sanitní vozidla VW Crafter, VW Touran a Mercedes. Jedná se o moderní prostorné automobily s instalovaným pacientským lůžkem a vybavené nadstandartní zdravotnickou technikou, dle platných směrnic a zákonů České republiky. Výjezdové skupiny jsou vysílány na zásah dle rozhodnutí operačních středisek ZZSSČK, kam jsou směrovány tísňové linky 155 z oblasti Středočeského kraje. Pokyn k výjezdu a rozhodnutí, zda vyslat  výjezdovou skupinu RZP či  RLP nebo obě skupiny, vydává dispečerka operačního střediska po posouzení stavu pacienta. 


II.) Zdravotnická záchranná služba a lékařská služba první pomoci pro letiště Praha-Ruzyně

Záchranná služba ASČR disponuje 2 vozy Mercedes CDI 316 4x4 , které zajišťují pohotovost pro poskytování zdravotnické záchranné služby a lékařské služby první pomoci pro Letiště Václava Havla Praha. Rovněž na vyžádání Letiště Václava Havla Praha, provádíme  školení, průběžné doškolování a výcvik zaměstnanců Hasičské záchranné a požární služby Letiště Václava Havla Praha v přednemocniční neodkladné péči, výcvik v rozsahu akreditovaného kvalifikačního kurzu „Řidič vozidla dopravy nemocných, raněných a rodiček“, odběr krve za účelem zjištění přítomnosti alkoholu, posouzení způsobilosti cestujícího s poruchou zdraví k dalšímu letu, vyšetření a posouzení schopnosti k detenci cestujících umístěných v cele předběžného zadržení v tranzitním prostoru Letiště Václava Havla Praha, kontrolu použitelnosti léků, speciálního zdravotnického materiálu a dalších zdravotnických prostředků určených pro likvidaci zdravotních následků letecké mimořádné události. Pokyny k výjezdu respektive k zásahům vydává operační středisko Hasičského záchranného sboru na Letišti Václava Havla Praha.

   

III.) Přeprava pacientů neodkladné péče (sekundární transporty)

Záchranná služba ASČR disponuje 8 vozy VW Crafter, které zajišťují sekundární transporty pacientů pod odborným dohledem zdravotnického záchranáře či lékaře.  Tyto transporty jso realizovámy mezi zdravotnickými zařízeními na základě žádost ošetřujícího lékaře. Jedná se většinou o plánované transporty. Realizaci plánovaných transportů řídí naše operační středisko s erudovaným personálem. Operační středisko pracuje v nepřetržitém provozu 24 hodin denně  a je kdykoliv připraveno zodpovědět i případné dotazy.

 

IV.) Plánované   transporty ze a do zahraničí

Třetím druhem činností je realizace plánovaných transportů do a ze zahraničí – tzv. repatriací. Například - pan Pokorný se na lyžařském zájezdu v Alpách  zranil při lyžování. Utrpěl komplikovanou frakturu femuru, byl odvezen do tamní nemocnice a po ošetření a stabilizaci jeho zdravotního stavu, bylo rozhodnuto o jeho převozu do ČR, a to s přesně specifikovaným zdravotnickým personálem (zdravotnický záchranář,lékař). Tyto transporty jsou realizovány ve spolupráci s komerčními pojišťovnami, poskytujícími cestovní pojištění nebo ve spolupráci s pacientem  (nemá-li sjednáno cestovní pojištění a transport si hradí sám). Objednávky transportů příjmáme nonstop 24 hodin denně na operačním středisku ZS ASČR PZ...

 

V.) Doprava nemocných, raněných a rodiček

DRNR, naše záchranná služba provozuje na území hl. města Prahy a na území Středočeského kraje. Rovněž zajišťujeme přepravu pacientů i do ostatních částí České republiky. Realizaci transportu zajistíme na základě Příkazu ke zdravotnímu transportu, který vystavuje ošetřující lékař. Tyto transporty jsou propláceny zdravotními pojišťovnami. V případě, že lékař odmítne z různých důvodů vystavit Příkaz ke zdravotnímu transportu, lze si sanitní vůz  i přesto objednat a transport si uhradit jako samoplátce.  K dispozici máme 30 moderních sanitních vozů VW Transporter, Ford Transit a Renault, které jsou nadstandartně vybaveny DVD přehrávači, je možno pouštět reprodukovanou hudbu na přání pacienta, je zajištěn pitný režim. Dětské autosedačky pro malé pacienty jsou samozřejmostí. Veškeré objednávky vyřizuje naše operační středisko se sídlem v Praze 5 - Zbraslavi, na telefonních číslech 14 444 nebo 14 333. Jsme schopni zajistit i přepravu našich invalidních spoluobčanů-vozíčkářů a to speciálním sanitním vozidlem, které je vybaveno hydrahulickou nakládací plošinou a speciálními úchyty, které umožňují přepravu až 2 vozíčkářů najednou. Objednávky transportů příjmáme nonstop 24 hodin denně na operačním středisku ZS ASČR PZ...

 

VI.) Výuková činnost

ZS ASČR je akreditovaným výukovým pracovištěm Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Úzce spolupracujeme s Vyšší odbornou školou zdravotnickou a Zdravotnickou školou 5. května. Jsme oprávněni zajištovat rekvalifikační kurzy pro řidiče dopravy nemocných, raněných a rodiček, kurzy pro řidiče rychlé záchranné služby a rekvalifikační kurzy pro Členy(instruktory) první pomoci. Dále se zabýváme výukou první pomoci pro firmy a laickou veřejnost. Velmi významně se podílíme na celoživotním vzdělávání zdravotnických pracovníků tím, že zajišťujeme akreditované školící akce pro  naše zaměstnance a externí zdravotnické pracovníky.

 

VII.) Sociální služby - Domácí nouzové volání - Operační středisko ZS ASČR PZ monitoruje klienty připojené na systém domácího nouzového volání. V současné době zajišťujeme zdravotnický monitoring v  DPS na Zbraslavi,  v DPS Praze 5 - Radotíně, v DPS Praha 13 -Stodůlky a rovněž monitorujeme klienty v  soukromých bytech. Do května 2010 máme připojeno cca. 130 klientů. Velice úzce spolupracujeme s občanským sdružením Most k domovu, které poskytuje další sociální služby.

                                  - Rozvoz obědů pro seniory - V lokalitě Velká Chuchle, Zbraslav a Lipence, zajišťujeme rozvoz obědů pro seniory a další klienty. Obědy vaří soukromá společnost, která má vývařovnu v Radotíně a na Zbraslavi. Cena za dovoz jednoho obědu je 15 Kč.

 

Naším jednoznačným cílem je zkvalitňování našich služeb tak, že se snažíme rozvíjet naše zdravotnické, sociální a další programy nejen v České republice, ale i v zahraničí. Snahou klást vysoké nároky na náš odborný personál, chceme zvyšit efektivitu a úspěšnost při pomoci pacientům v rámci přednemocniční neodkladné péče.

 

ZS ASČR

 


 

 

 

Partneři:

czech aviation centre zdravtex uuzssk mandisan xena samaritan most k domovu hodinky 4pm