Scény ze zásahu u Filozofické fakulty nám z mysli možná nikdy nezmizí, říkají zdravotníci ze Záchranné služby Asociace samaritánů České republiky Praha – západ

Záchranná služba ASČR Praha – západ byla jednou ze zdravotnických organizací, která zasahovala v souvislosti s řáděním střelce v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a přilehlém okolí Palachova náměstí 21. prosince 2023 v rámci aktivovaného traumaplánu Zdravotnickou záchrannou službou hlavního města Prahy.   „Na místě zasahovalo celkem 17 našich posádek vozů RZP, 1 posádka s lékařem a tři inspektoři provozu,“ vypočítává Milan Majer, ředitel Záchranné služby Asociace samaritánů ČR Praha – západ. „Celkem jsme ošetřili a transportovali 12 zraněných, z toho 5 těžce, 5 středně těžce a 2 lehce zraněné osoby z celkového počtu 25 raněných osob “ dodává.

„Od této tragédie, která nemá v našich dějinách obdoby, uplynuly sotva dva týdny. Většině účastníků zásahu si stále čas od času vrací v myšlenkách některé scény, některé momenty akce. Vždyť nikdo z nás nikdy nic podobného nezažil. Naštěstí nezažil,“ zdůrazňuje tisková mluvčí ZS ASČR Praha – západ Petra Homolová, která byla osobně na místě zásahu.

„Pro všechny naše kolegyně a kolegy, kteří zasahovali přímo na místě, jsme zprostředkovali několik možností psychologické pomoci. Psychologický intervent postupně kontaktoval všechny účastníky zásahu jednotlivě a nabídl jim možnost individuálního sezení i účast na skupinovém setkání, které někteří z oslovených navštívili,“ doplňuje P. Homolová. Psycholog je i nadále k dispozici, neboť reakce organismu na takovou extrémní zátěž jsou velmi individuální a někteří účastníci mohou potřebovat odbornou pomoc až s větším časovým odstupem nebo třeba opakovaně.

Autentické vzpomínky na události 21. prosince z pohledu zasahujícího lékaře, který přímo na místě v terénu provedl úspěšně i zákrok, který není v sanitním vozidle běžným, a sice tzv. hrudní drenáž.

Je 21. prosince odpoledne a vracíme se na základnu v Mníšku pod Brdy z celkem běžného výjezdu, kdy jsme na urgentním příjmu příbramské nemocnice předali pacienta. Po cestě ale dostáváme od našeho dispečinku avízo, že byl aktivován traumaplán.

U Mníšku pod Brdy nám došlo upřesnění jet do centra Prahy na shromaždiště na mostě Svatopluka Čecha. Obdržená výzva zněla: „Střelba v oblasti náměstí Jana Palacha“. Před dvěma lety jsme se zúčastnili tematického cvičení na podobný námět: „Střelba v budově Národního muzea“. Prvotní myšlenka pochopitelně byla, že se opět jedná o nácvik. Cestou jsem se podíval do zpráv, kde již byly titulky jako střelba, množství mrtvých a zraněných! Šokující informace, vždyť se u nás nikdy nic takového nestalo, ale teď se to děje v místech, která důvěrně známe, která máme rádi. Již z dálky slyšíme sirény policejních a sanitních vozů. Policejní hlídky nás směřují na shromaždiště. Zde už stojí množství rozblikaných sanitek a policejních vozů. Stojíme poblíž velkokapacitního vozidla pražské záchranky Golem, pohybuje se zde spousta policistů, záchranářů, hasičů.

 Je tam už náš inspektor provozu a několik našich sanitek. Všichni si nasazujeme helmy, bereme rukavice, vše naprosto automaticky. Nicméně jsme napjatí, všude je vidět překotná činnost.

Nejprve dostávám od našeho inspektora pokyn jít vypomáhat s tříděním postižených a jejich následným ošetřováním do Golema. Na lehátkách tam leží množství raněných, vidím spoustu krve, většinou jsou to mladí

lidé, kteří sem byli transportováni policisty. Vypadá to jako na některém z cvičení, kterých jsem se zúčastnil, a přece to cvičení není. Většina poraněných ani nenaříká, byli podivně ztichlí, což nikdy nevěstí nic dobrého.

Pracuje zde tým záchranářů, několik lékařů, všichni z pražské záchranky, kteří provádějí třídění a určování pořadí, v jakém režimu a kam má být ten který zraněný převezen.  Zde je vidět, že na takové situace trénují, jsou sehraní, odsun profesionálně regulují podle tíže poranění. Vidím střelná zranění, průstřely hlavy, trupu, končetin.

S povděkem přijímám pokyn od koordinátora odsunu postižených ujmout se mladé pacientky a v režimu rychlé lékařské pomoci (RLP – ve vozidle je přítomen lékař) ji transportovat do traumacentra vinohradské nemocnice. Diagnóza mladé pacientky je průstřel pravé poloviny hrudníku těsně vedle hrudní kosti. Dívka je evidentně v šokovém stavu, bledá, prochladlá, slabě naříká, je patrná hluboká porucha vědomí.  Dechová aktivita je naštěstí zachovaná. V případech takto těžkého poranění je zapotřebí na místě provádět jen elementární diagnostické a léčebné kroky, které snižují pravděpodobnost úmrtí na místě nebo během transportu. Po naložení pacientky do sanitního vozu provádíme základní rychlé vyšetření – stanovení saturace kyslíku v krvi, změření hodnot srdečního tepu a krevního tlaku. Ihned podáváme kyslík maskou, vzhledem k uspokojivé saturaci a spontánní dechové aktivitě ustupujeme od úmyslu intubace. Zavádíme dva žilní katetry a podáváme náhradní roztoky. Při vyšetření zjišťuji, že jsou vymizelé dýchací fenomény a pohyby pravé, tedy postřelené poloviny hrudníku. To jsou neklamné známky, že se v pohrudniční dutině hromadí krev, popřípadě vzduch, což by mohlo v krátké době vést k selhání vitálních funkcí, k zástavě oběhu. V takovém případě je nezbytné zavést do hrudníku drén a odsát hromadící se krev a vzduch.

Jakmile to stav naší pacientky umožní, co nejrychleji vyrážíme do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Během převozu je pacientka stabilní, hodnoty saturace kyslíku i krevního tlaku jsou v rámci možností uspokojivé. Celkem bylo odsáto cca 1800 ml krve.  V prostorách urgentního příjmu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady je předání rychlé, přebírající lékař vyjadřuje souhlas a uznání s provedenou léčbou. I zde je vidět výborná připravenost a sehranost týmů.

Po celou dobu zásahu jsem se mohl 100% spolehnout na úžasnou dvojici našich záchranářů. Mladé ženě jsme možná pomohli k záchraně života, díky neodkladnému zákroku se podařilo zastavit krvácení. Veškeré další činnosti již probíhaly v nemocnici.

Pak se vracíme na místo zásahu, kde již činnost zdravotníků pozvolna ustává. Všichni jsou plni dojmů, postupně se dozvídáme hrozné informace o počtu mrtvých a zraněných. Tohle bude muset každý vstřebat po svém…

Tou předvánoční střelbou jsme se stali v negativním smyslu „světoví“. V pozitivním smyslu jsme se ale stali světoví tím, jak fungovala policie, zdravotníci, hasiči, ti všichni si zaslouží obdiv a úctu. „Jsem náležitě pyšný na naši připravenost, ochotu zaměstnanců, kteří ve svém volnu a zcela dobrovolně přispěchali na pomoc. Samozřejmě i na fungování našeho dispečinku. Protože právě díky fungování každé z částí byla větší část raněných transportována Záchrannou služnou ASČR Praha – západ“ dodal na závěr Milan Majer.

Tisková zpráva ve formátu PDF

Tags: