Od 1. června 2021 došlo z rozhodnutí Vlády ČR ke změně intervalu pro „bezplatná“ testování občanů ČR, tedy testy, které hradí příslušná zdravotní pojišťovna na 8 dnů. Z tohoto důvodu můžeme pojištěnce zdravotních pojišťoven „zdarma“ otestovat až osmý den po dni, kdy byl proveden poslední test hrazený zdravotní pojišťovnou. Ve všech ostatních případech jsme nuceni antigenní test účtovat v režimu samoplátce dle ceníku. 

Tags: