S ohledem na současnou epidemiologickou situaci v ČR nabízíme volné kapacity našeho mobilního týmu, který je schopen zajistit skupinové testování Vašich zaměstnanců, popřípadě klientů na Covid-19 formou Ag testů. Mobilní tým odběry provádí v místě určeném zaměstnavatelem, tedy přímo v sídle společnosti či sociálního zařízení.

Odběry biologického materiálu za účelem diagnostiky SARS-CoV-2 metodikou antigenních testů provádí náš odběrový tým výtěrem z nosohltanu, případně krku. Samotný odběr a vyhodnocení POC testu bude probíhat v sanitním voze RZP či ve vytápěném odběrovém stanum případně ve Vámi poskytnutých prostorách. Test je vyhodnocen cca. do 15ti minut. Rovněž je možno vystavit potvrzení o výsledku odběru.

V současné době je toto testování plně hrazeno zdravotní pojišťovnou. Testy lze opakovat nejdříve po 5ti dnech. Test lze absolvovat i jako samoplátce.

Posádky jsou vybaveny osobními ochrannými prostředky dle platných předpisů.

Mobilní tým lze objednat na dispečinku ZS ASČR PZ tel. číslo 14 444 – NONSTOP.

Upozorňujeme, že preventivní antigenní testování není primárně určeno pro symptomatické pacienty (tj. osoby s příznaky onemocnění Covid-19) nebo pro osoby v karanténě. I nadále platí, že osoby s příznaky onemocnění kontaktují svého praktického lékaře, který indikuje potřebné vyšetření nebo vystaví žádanku na PCR test. Osoby v karanténě musí 5. – 7. den absolvovat PCR test, který indikuje praktický lékař nebo krajská hygienická stanice.

Tags: