Praha, 5. květen 2023 – Kvalita poskytovaných služeb je pro Záchrannou službu ASČR klíčovým parametrem. Na dodržování veškerých stanovených postupů, metodiky, a poskytování péče přímo v terénu průběžně dohlížejí již 15 let inspektoři provozu Záchranné služby Asociace samaritánů ČR. Samaritáni zřídili tuto důležitou funkci jako druzí v České republice hned po Zdravotnické záchranné službě hlavního města Prahy.

„Inspektoři provozu především kontrolují dodržování stanovených pravidel organizace, kvalitu poskytovaných služeb a vystupování samotných výjezdových skupin. Jsou ale také vždy připraveni pomoci při zásazích zvláštního zřetele, jako jsou velké dopravní nehody, rozsáhlé požáry či mimořádné události například na Letišti Václava Havla,“ uvádí Milan Majer, ředitel Záchranné služby Asociace samaritánů ČR Praha západ. „Často tedy naši inspektoři provozu sehrávají roli jakýchsi vysoce kvalifikovaných rukou navíc při těch nejobtížnějších zásazích,“ dodává Milan Majer.

Hlavní náplní práce nicméně zůstává důsledný kontroling dodržování pracovních postupů, interních předpisů včetně kontroly vybavenosti a technického stavu sanitních vozidel. Inspektoři provozu také často asistují u péče o zahraniční pacienty včetně následné fakturace za poskytnuté služby. Inspektor provozu zasahuje také v případě napadení posádek při výjezdu či v situacích, kdy dojde k pracovnímu úrazu zaměstnance či nehodě vozidla organizace.

Dalším důležitým krokem pro zkvalitňování služeb poskytovaných ASČR bylo v roce 2018 ustavení funkce zdravotnického supervizora, který je zasahujícím posádkám k dispozici v režimu 24/7 pro telefonické konzultace zvolených postupů. Supervizor také může provádět kontrolu kvality poskytované péče přímo v terénu.

Služební vozy inspektorů provozu a supervizora jsou mimo jiné vybaveny zdravotnickým vybavením a přístroji pro poskytnutí odborné přednemocniční péče včetně resuscitace, imobilizace zraněných či stavění krvácení. Součástí výbavy jsou i prostředky pro třídění při událostech s hromadným postižením osob. Všichni Inspektoři a Supervizor aktivně slouží ve výjezdových skupinách zdravotnické záchranné služby.

Inspektoři dále disponují např. certifikovaným alkohol testerem (Dräger), drogovými testy, prostorový dozimetr, detektorem CO, mobilní tiskárnou pro zpracování dokumentace v terénu, osobní videokamerou a také balistickou vestou. Dále pak ve výbavě vozů nalezneme vymezovací pásky, dopravní kužely, dopravní světelné naváděcí prvky užívané zejména u nehod, megafon, hasicí přístroje, osvětlovacím systémem Peli Rals.

Všechny naše INSPEKTORY a SUPERVIZORA na první pohled rozeznáte od ostatních zasahujících podle
barev jejich stejnokroje. Svítivě žlutá v kombinaci se sytě červenou barvou s nápisy INSPEKTOR PROVOZU
nebo SUPERVIZOR na zádech, dle potřeby doplněná o oranžovou helmu nebo žluto/oranžovou svítící
taktickou vestu, kterou ASČR pořídila pro provoz Stálé lékařské služby Letiště Praha a vedoucí pracovníky
jako první v ČR.


Tyto činnosti byly prováděny jako prvním inspektorem Mgr. Michalem Černým posléze přibyl i
Mgr. Jan Veselý. Za zmínku určitě stojí jméno PhDr. Radka Bendy, který odváděl práci inspektora provozu
až do roku 2018 a byl tak doposud nejdéle působícím inspektorem v naší organizaci.

Kategorie: