Naši kolegové, kamarádi a parťáci – hasiči si hrdost na své poslání, oddanost a pýchu připomínají právě dnes. Ale také věnují vzpomínku kolegům, kteří se domů ze zásahu již nikdy nevrátí. Protože hasiči jsou pro nás neoddělitelnými partnery, i my se připojujeme k oslavám tohoto dne a prosíme o krátké uctění památky právě těch, kteří jej s námi již nikdy neoslaví.

Čest jejich památce !!!!!

Tags: