V souvislosti s letním letovým řádem, předpokládaným nárůstem provozu a počtu cestujících, se po pěti letech na Letiště Václava Havla Praha vrací druhý sanitní vůz, který bude v provozu každý den od 9:00 hod. do 21:00 hod. Oba sanitní vozy jsou vybaveny dle vyhlášky jako vozidla rychlé lékařské pomoci.

V sezoně záchranáři absolvují kolem 180 zásahů měsíčně, a to převážně u cestujících, ale i u zaměstnanců letiště.
Záchranáři zasahují v ambulanci, ve veškerých prostorách letiště a samozřejmě přímo v letadlech a divertu (letech, které nad ČR jen prolétávají a v případě zdravotních obtíží někoho z pasažérů jsou přesměrovány na Letiště Václava Havla Praha).

Asociace Samaritánů České republiky poskytuje na základě výběrového řízení Stálou lékařskou službu (SLS) pro Letiště Praha a.s. (dále jen LP). Jedná se o zdravotní službu, která je poskytována zaměstnancům LP a dalším subjektům působícím na letišti, cestujícím, veřejnosti a návštěvníkům.
Dle požadavků LP zajišťujeme školení a průběžné doškolování a výcvik zaměstnanců Hasičského záchranného sboru LP a palubního personálu leteckých společností v poskytování první pomoci.
V současné době tedy poskytujeme tuto službu prostřednictvím dvou sanitních vozidel, z čehož jeden sanitní vůz je ve službě nepřetržitě 24/7 a druhý sanitní vůz každý den v době od 9:00 hod do 21:00 hod.

Samozřejmostí je služba lékaře při nepřetržitém provozu 24/7.

Kategorie:

Tags: