Obětovali svůj profesní, ale i soukromý život ostatním, a počet lidských životů, které společně zachránili, by se do tohoto článku ani nevešel.

Takto by mohl znít ve stručnosti popis našich dvou dnešních klientů. Sanitka přání totiž dnes vezla téměř osmdesátiletou ženu – lékařku za jejím manželem – také lékařem, který už tři roky obývá Alzheimer centrum v Ostravě a je plně odkázán na trvalou péči. I naše dnešní „cestující“ je z důvodu svého onemocnění klientkou úžasně fungujícího mobilního hospicu Ondrášek jako paliativní pacientka.

Vzhledem k závažným zdravotním problémům byli oba manželé nuceni se po 50 letech společné lásky vzdát každodenního pohledu na milovanou osobu a svěřit se do péče zdravotníkům. Nutnost rozdílné péče a nemožnost vidět životní a osudový protějšek trápilo klientku natolik, že jsme byly osloveni s přáním tyto dva, byť na krátkou chvíli, spojit a umožnit jim pohled, pohlazení a chvíle jen pro ně.

Není krásnější cit než láska a po tolika letech by vlastně neměla existovat překážka, která by toto znemožnila. A proto je tu Sanitka přání ASČR, která v ranních hodinách vyrazila do Ostravy, kde tyto chvíle milujícím manželům zprostředkovala. Byť jejich diagnózy již neumožňují veškeré verbální projevy lásky, kdo by byl s námi na místě, pochopil by, že to vůbec nebylo třeba.

Silná a dojemná chvíle zároveň oznamující blížící se konec jednoho životního příběhu, který změnil nejen osudy dvou lidí, ale ovlivnil a zachránil stovky dalších.

Tags: