ASČR z.s obohatila svůj moderní vozový park o sanitní vůz Mercedes Benz, jehož vnitřní vybavení bylo přizpůsobeno potřebám poskytování odborné zdravotní péče, poskytované v prostorech Letiště Praha a.s. K symbolickému předání klíče došlo 20. 7. 2022, kdy ho převzal ředitel organizace Ing. Milan Majer.

K obnově vozového parku dochází jak na základě standardů ASČR z.s tak i na základě povinnosti plynoucí ze smlouvy o poskytování výše zmíněných zdravotních služeb.

Vzhledem ke zvýšenému provozu Letiště Praha je možné v příštím roce očekávat požadavek na zvýšení kapacity stálé lékařské služby, což by zahrnovalo nákup dalšího identického sanitního vozu,“ upozornil manažer SLS Letiště Václava Havla Praha David Klouček, který dodal, že věří, že i tento nový vůz přispěje k dalšímu poskytované zdravotní péče cestujícím.

Nový sanitní vůz je značky Mercedes Benz typu Sprinter 519 cdi 4×4

Zástavba vozu byla vyhotovena od renomované německé firmy MIESEN a osazení technikou Ferno

Vozidlo je vybaveno standartně jako vozy pro PPNP nebo PNP. Zvláštností vozu je, že je vybaven tzv. odpovídačem – zařízením, které letovým dispečerům umožňuje vidět sanitní vůz stejně jako letadla a ostatní dopravní prostředky pohybující se po pojezdovém systému letiště.

Od 1. září 2020 poskytuje naše organizace na základě výběrového řízení Stálou lékařskou službu pro Letiště Praha a.s. (dále jen LP). Jedná se o pohotovostní službu, která zajišťuje i odbornou zdravotní péči zaměstnancům LP a dalších subjektů, cestujícím, veřejnosti a návštěvníkům.  

Dle požadavků LP zajišťujeme školení a průběžné doškolování a výcvik zaměstnanců Hasičského záchranného sboru LP, palubního personálu leteckých společností v poskytování první pomoci.

V současné době při nepřetržitém provozu 24/7 je na stanovišti připraven k výjezdu vůz Rychlé lékařské pomoci s posádkou ve složení lékař, zdravotnický záchranář a řidič ZZS. Pro potřeby Stálé lékařské služby v prostorech mezi terminály 1 a 2 je k dispozici i vybavená ambulance.

V sezoně záchranáři absolvují kolem 180 zásahů měsíčně, k cestujícím, ale i k zaměstnancům letiště.

Záchranáři zasahují v ambulanci umístěné mezi terminály, ale také přímo v letadlech na příletech/odletech. Dále u letů při divertu tzn. letech, které původně nad ČR jen prolétávají a v případě zdravotních obtíží některého z pasažérů jsou směrovány na Letiště Praha.

Povinná doba, za kterou se záchranáři dostanou k potřebné osobě, je do 8 minut v terminálech a do 10 minut mimo ně. V případě vyhlášení nouzového signálu kvůli pacientovi v letadle má posádka 5 minut, aby se dostala na místo určení.

Kategorie: