Opravdu pomáháme‼️‼️🇺🇦🇺🇦

Poskytujeme zdravotní péči uprchlíkům na Ukrajině. Stalo se už i to, že nás ukrajinská zdravotnická záchranná služba požádala o spolupráci při náhlé zástavě srdce u jedné z prchajících žen. Resuscitace byla úspěšná a žena byla ve stabilizovaném stavu převezena do nejbližší nemocnice. A my samozřejmě nekončíme a v těchto chvílích je na cestě další konvoj pomoci, který bude nasměrován na slovensko-ukrajinské hranice. Na tomto místě budeme i nadále poskytovat zdravotní péči a zdravotnické potřeby lidem v nouzi. Sanitní vozy pak na zpáteční cestě poslouží k přepravě těch uprchlíků, u nichž je nutnost transportu se zajištěnou zdravotní péči. Rádi bychom požádali o součinnost, podporu a sponzorské dary na nákup materiálu a logistickou podporu pro humanitární mise. Dary je možné zasílat na číslo účtu: 6043240319/0800


We really help ‼️‼️🇺🇦🇺🇦

We are providing health care for refugees in Ukraine. Meantime, the Ukrainian medical rescue service asked us to cooperate with a sudden cardiac arrest in the case of one of ladies. Resuscitation was successful and the woman was in a stabilised condition transported to the nearest hospital. Of course, we do not end, and at the moment is another convoy of help on the way, which will be directed to the Slovak-Ukrainian border. In this place, we will continue to give health care and medical supplies to people in need. The ambulance cars will then be used for the transport of refugees in the return journey for which it is necessary to be transferred in the lore ensuring proper health care. We would like to apply for synergy and sponsorship gifts to buy material and logistical support for humanitarian missions. Donations can be sent to an account number: 6043240319/0800

Landesrettungsverein Weißes KreuzSamaritansSamaritan International

Tags: