14 444 & 14 333

Hlavní stránka » Letiště Praha-Ruzyně

Letiště Praha-RuzyněZvětšit mapu

 

Adresa stanoviště: Schengenská, 160 08 Praha 6,  Letiště Václava Havla, TERMINÁL 2-spojovací objekt 

Od 1.12.2011 zajišťujeme na základě úspěšně absolvovaného výběrového řízení na poskytování zdravotnické záchranné služby a lékařské služby první pomoci pro Letiště Václava Havla pohotovost pro poskytování Zdravotnické záchranné služby a Lékařské služby první pomoci pro zaměstnance, cestující veřejnost, návštěvníky a zaměstnance subjektů působících na Letišti Václava Havla 

 Kromě výše uvedených služeb, rovněž na vyžádání Letiště Praha, provádíme  školení, průběžné doškolování a výcvik zaměstnanců Hasičské záchranné a požární služby Letiště Václava Havla  v přednemocniční neodkladné péči,  výcvik v rozsahu akreditovaného kvalifikačního kurzu „Řidič vozidla dopravy nemocných, raněných a rodiček“, odběr krve za účelem zjištění přítomnosti alkoholu, posouzení způsobilosti cestujícího s poruchou zdraví k dalšímu letu, vyšetření a posouzení schopnosti k detenci cestujících umístěných v cele předběžného zadržení v tranzitním prostoru Letiště Václava Havla, kontrolu použitelnosti léků, speciálního zdravotnického materiálu a dalších zdravotnických prostředků určených pro likvidaci zdravotních následků letecké mimořádné události.

Na stanovišti je k výjezdu připraven vůz Rychlé lékařské pomoci s posádkou ve složení lékař,zdravotnický záchranář, řidič záchranář (RLP), a vůz Rychlé zdravotnické pomoci s posádkou ve složení zdravotnický záchranář - řidič záchranář (RZP). V nepřetržitém provozu funguje  ambulance lékařské služby první pomoci (LSPP).

V případě bezprostředního ohrožení života či zdraví je možno záchrannou službu přivolat ihned prostřednictvím letištního telefonu na lince 3301, 3302

nebo lze navštívit přímo ordinaci LSPP umístěnou ve spojovacím objektu Terminálu 1 a 2. Virtuální mapa  letiště s naším stanovištěm- sektor G4

Letištní telefony jsou umístěny na exponovaných místech v celém areálu letiště. Zároveň se lze obrátit na kteréhokoliv pracovníka letiště, který  záchrannou službu okamžitě kontaktuje.

Vůz používaný na stanovišti :  Mercedes CDI 316 4x4 (RZP)

Volací znak : KEZ 355

Vůz používaný na stanovišti :  Mercedes CDI 316 4x4 (RZP)

Volací znak vozu RZP : KEZ 356

   

V případě vzniku mimořádné události v prostoru letiště, zajišťujeme činnost prvosledové zdravotnické zásahové jednotky v souladu s postupy stanovenými Letištním pohotovostním plánem Letiště Václava Havla. Zejména avšak nikoliv výlučně budujeme zdravotnické etapy shromaždiště raněnných za využití prostředků kontejnerového vozidla PKN P18, organizujeme záchranné práce a opatření při likvidaci zdravotních následků mimořádné události a spolupracujeme s dalšími složkami zdravotnické záchranné služby. V těchto případech se řídíme pokyny velitele zásahu (což je velitel HZS Letiště Václava Havla) a ustanoveními, které jsou zakotveny v  Letištním pohotovostním plánu Letiště Václava Havla.

   ZS ASČR PZ na letišti Praha má rovněž k dispozici technické prostředky pro izolaci cestujících se zvlášť nebezpečnými nákazami. Jedná se o prostředky s filtrací vzduchu, které umožňují izolaci minimálně 2 osob současně, jejich dekontaminaci a účinnou filtraci vzduchu (v praxi implementujícími postupy stanovené pravidly IHR- International health regulations).

 

 


Partneři:

czech aviation centre zdravtex uuzssk mandisan xena samaritan most k domovu hodinky 4pm