14 444 & 14 333

Hlavní stránka » Kurzy » Kurz ZDS - přihlášky již nepříjmáme

Kurz ZDS - přihlášky již nepříjmáme


Kurz probíhá od 16. září 2021 do listopad 2021

 

 

Vážení zájemci,

 další kurz ZDS bude zahájen

16. září 2021 od  14,00 hodin v Praze 5 - Zbraslav,

ulice K Výtopně 1224, přízemí, dveře -2.

Výukové středisko ZS ASČR PZ.

 

 

Kurz pro řidiče vozidla zdravotnické dopravní služby (dále jen ZDS) - základní informační přehled.

Tyto kurzy ZDS jsou určeny pro uchazeče na pracovní pozici řidič vozidla dopravy nemocných a raněných. Po úspěšném absolvování tohoto kurzu je výkon práce a zařazení (dle katalogu prací v souladu s dosaženou kvalifikací těchto pracovníků) na sanitním vozidle ZDS s uplatněním ve státních i nestátních zdravotnických zařízeních a dopravních zdravotnických službách v České republice. Kurzy budou koordinovány a realizovány akreditovaným pracovištěm Ministerstva zdravotnictví České republiky. Tato akreditace je udělena Záchranné službě ASČR Praha - západ.

kontaktní osoby :

Přihlášky zasílejte na : sos@ascr.cz

Přihláška ke stažení 

Formulář ke zdravotní prohlídce  

 

Místo konání kurzu:

 

 

                               ZS ASČR PZ,  K Výtopně 1224, Praha 5 - Zbraslav.

 

Trvání kurzu ZDS je 180 hodin a tyto kurzy jsou organizovány formou kombinovaného studia při zaměstnání a to v odpoledních hodinách, 2x v týdnu. Praxe bude realizována dle dohody.

Pro Vaše zařazení do kurzu DNR, je nutné mít vyplněnou a podanou závaznou přihlášku . Tato přihláška je číselně evidovaná a musí mít vyplněné všechny údaje. Přihlášku si pozorně přečtěte.

Kurzy ZDS budou probíhat ve dnech:

úterý 14 - 19 hodin
čtvrtek 14- 19 hodin
(místnost, ve které bude výuka probíhat bude upřesněna)
Před zahájením úvodní hodiny se shromáždíte  v přízemí školícího střediska. -  Lektor, který povede Vaší výuku, si Vás tam vyzvedne.

Uchazeči o kurz ZDS musí splnit tyto základní podmínky:

Splnění těchto podmínek, včetně uhrady kurzovného, je nutné doložit na úvodní vyučovací hodině .

V opačném případě nebude frekventant do kurzu přijat.

                                                                        

Cena kurzu:

- kurz ZDS-  6.000,- Kč, kurz lze uhradit v hotovosti první den výuky nebo bankovním převodem, nutno dodat potvrzení o transakci

Bankovní spojení:

- GE Money Bank
- číslo účtu: 1357105504, kód banky: 0600
- jako variabilní symbol prosíme uveďte Vaše datum narození, bez teček (příklad : 30121979) – s ohledem na snadnou identifikaci, dle došlých přihlášek účastníků kurzu ZDS

Partneři:

czech aviation centre zdravtex uuzssk mandisan xena samaritan most k domovu hodinky 4pm