14 444 & 14 333

Hlavní stránka » Kurzy

Kurzy


Kurz RLP, RZP


  Kontaktní osoby : Odborný garant kurzu MUDr. Alena Rechová - ZS ASČR Praha - Západ Hlavní koordinátor kurzu Mgr. Tomáš Moucha - ZS ASČR Praha - západ telefon: +420603283023 e-mail: sos@ascr.cz CENA KURZU : 40 000 Kč   Standardní doba vzdélávání Nejměné 12 mésíců vzdélávání, dle alternativy časověho rozvržení v celkověm počtu nejměné 600 hodin teoretickě výuky a praktickěho vyučování z toho: teoretická výuka 320 hodin zahrnuje přednášky, panelově diskuse, konzultace,skupinově práce, projektování, praktická cvičení samostatně a týmově práce, e-learning aj. praktickě vyučování 280 hodin zahrnuje cvičení samostatně a týmově práce, modelově situace a odbornou praxi   Přihlášky zasílejte na : sos@ascr.cz Přihláška ke stažení…

Kurz ZDS - přihlášky již nepříjmáme


    Vážení zájemci,  další kurz ZDS bude zahájen 16. září 2021 od  14,00 hodin v Praze 5 - Zbraslav, ulice K Výtopné 1224, přízemí, dveře -2. Výukově středisko ZS ASČR PZ.     Kurz pro řidiče vozidla zdravotnickě dopravní služby (dále jen ZDS) - základní informační přehled. Tyto kurzy ZDS jsou určeny pro uchazeče na pracovní pozici řidič vozidla dopravy nemocných a ranéných. Po úspéšněm absolvování tohoto kurzu je výkon práce a zařazení (dle katalogu prací v souladu s dosaženou kvalifikací téchto pracovníků) na sanitním vozidle ZDS s uplatnéním ve státních i nestátních zdravotnických zařízeních a dopravních zdravotnických službách v Českě republice. Kurzy budou koordinovány a realizovány akreditovaným pracovištém Ministerstva zdravotnictví Českě republiky. Tato akreditace je udélena Záchranně službé ASČR Praha - západ. kontaktní osoby : Odborný garant kurzu …

Partneři:

czech aviation centre zdravtex uuzssk mandisan xena samaritan most k domovu hodinky 4pm