14 444 & 14 333

Hlavní stránka » Záchranná služba - Kralupy nad Vltavou

Záchranná služba - Kralupy nad Vltavou


 

Adresa stanoviště:  Vodárenská 33, 278 01 Kralupy nad Vltavou

     Nejprve trocha historie - v roce 1992 byla obnovena činnost Asociace samaritánů ČR. Jejím hlavním cílem bylo zrealizovat modelový projekt nestátní zdravotnické záchranné služby. Na tomto základě byl 1. 1. 1994 zahájen provoz Zdravotnické záchranné služby ASČR v Kralupech nad Vltavou a okolí. Do té doby zde zajišťovala přednemocniční neodkladnou péči jediná výjezdová skupina Záchranné služby Mělník, která operovala na celém okrese a její dojezdová doba byla mnohokrát mnohem delší  než ukládá platná legislativa.

     A nyní současnost - záchranná služba ASČR je nestátní a neziskové zdravotnické zařízení, občanské sdružení. Je plně zařazena do Integrovaného záchranného systému Středočeského kraje. V současné době zajišťuje přednemocniční neodkladnou péči nejen na Kralupsku, ale i v přilehlých oblastech Kladenska, Mělnicka, na části území Prahy západ a východ. Zajišťuje též úsek dálnice D8 od hranic hlavního města Prahy po odbočku na Roudnici na Labem. Veškerou činnost Záchranné služby ASČR v Kralupech nad Vltavou řídí a koordinuje Zdravotnické operační středisko Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Kladno, kam jsou přepojeny i tísňové linky č. 155 z oblastí zabezpečovaných kralupskou záchrannou službou.

      V nepřetržitém provozu pracuje osobní vůz Rychlé lékařské pomoci s posádkou ve složení lékař - řidič záchranář, velký vůz (ambulance) Rychlé zdravotnické pomoci s posádkou ve složení sestra specialistka - řidič záchranář v tzv. setkávacím systému. V pracovní době, kdy je statisticky nejvyšší počet zásahů, je k dispozici ještě další vůz Rychlé zdravotnické pomoci. Výhodou tohoto systému je to, že většina nemocných je po vyšetření a ošetření lékařem na místě doprovázena do zdravotnického zařízení sestrou a lékař je volný pro další akutní zásah. Posádky kralupské záchranné služby spolupracují s posádkami okolních záchranných služeb a vzájemně si pomáhají vykrýt svěřená území tak, aby vždy byli u pacienta do 15 minut od nahlášení výzvy tak, jak to ukládají platné předpisy.

     

     Nedílnou součástí Záchranné služby v Kralupech nad Vltavou je i dopravní převozová služba, která působí rovněž v nepřetržitém provozu a je i zálohou pro systém přednemocniční péče. Zajišťuje přepravu pacientů z domova na vyšetření a ošetření, převozy neakutních pacientů k hospitalizaci do nemocnice, po propuštění z nemocnice domů a přepravu pacientů mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními na základě požadavků praktických a odborných lékařů. Veškerou její činnost organizuje a řídí Dispečink ASČR, kde slouží erudovaná zdravotní sestra a pacient se zde má i možnost poradit jak postupovat při náhle vzniklých potížích, při zhoršení chronických obtíží, či potřebuje-li převézt na vyšetření či ošetření sanitou.

 

ZS ASČR Kralupy nad Vltavou

Partneři:

czech aviation centre zdravtex uuzssk mandisan xena samaritan most k domovu hodinky 4pm