14 444 & 14 333

Hlavní stránka » Kurzy » Člen první pomoci (Instruktor první pomoci)

Člen první pomoci (Instruktor první pomoci)


Kurz probíhá od do příjmáme přihlášky

Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), délka kurzu 80 hodin.

Garant kurzu:  MUDr. Alena Rechová

Koordinátor kurzu : Mgr. Tomáš Moucha, +420603283023+420603283023 , e-mail: sos@ascr.cz

Přihláška ke stažení   

Formulář ke zdravotní prohlídce 

Případné dotazy směrujte na koordinátora kurzu...

 

Profil absolventa

Absolvent kurzu se umí orientovat v akutních stavech a dalších vybraných onemocněních. Plně ovládá rozšířenou laickou první pomoc. Tím je schopen vykonávat instruktora první pomoci na základních a středních školách, v autoškolách a v podnicích v rámci BOZP. Může vykonávat funkce garanta první pomoci v podniku nebo zdravotníka zotavovacích akcí. Je schopen v plné míře zajistit zdravotní dozor na kulturních a sportovních akcích.

Podmínky (vstupní předpoklady) pro přijetí účastníka do vzdělávacího programu.

Podmínkou pro přijetí účastníka do kurzu je řádně vyplněná závazná přihláška, dosažení 18 let věku, psychická a fyzická kondice, ukončené základní vzdělání, trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost - formulář ZDE

Kontaktní osoby

Cena kurzu:   5.100,- Kč


Způsoby a formy ověření získaných znalostí a dovedností.

 K ověření znalostí a dovedností na závěr kurzu budou použity diagnostické a klasifikační metody, je kladen důraz na samostatnou práci frekventanta a zejména na praktickou část výuky. Vzdělávací program je zakončen závěrečnou zkouškou před tříčlennou zkušební komisí, která obsahuje závěrečné ověření teoretických znalostí (formou testu) i praktických dovedností. U praktické zkoušky má účastník prokázat samostatné zvládnutí praktického úkolu. Teoretická část zkoušky se koná z učiva v jeho komplexu a souvislostech. Zkouškou se zjišťuje rozsah a hloubka získaných znalostí a dovedností účastníků a jejich schopnost samostatně a kreativně řešit stanovené úkoly. Na základě absolvování kurzu, vykonáním praktické zkoušky a ověřením teoretických znalostí před zkušební komisí obdrží absolvent osvědčení o rekvalifikaci ve vzdělávacím programu Člen první pomoci.

Organizační formy a metody výuky, včetně rámcového rozvrhu hodin

Organizační forma: PREZENČNÍ STUDIUM
Organizační metody: klasická výuka formou přednášek
videoprojekce
panelová diskuze
individuální konzultace
práce ve skupinách
teoreticko-praktická cvičení
praktická cvičení týmové práce
Rámcový rozvrh výukového dne: 14,00-14,45 výuka
14,45-15,00 přestávka
15,00-15,45 výuka
15,45-16,00 přestávka
16,00-16,45 výuka
16,45-17,00 přestávka
17,00-17,45 výuka
Průběh výuky: úterý a čtvrtek
14,00-18,00 včetně přestávek
(1 výuková hodina=45 min.)

Doporučená literatura pro kurzy první pomoci

Etrlová,Mucha a kol - Přednemocniční neodkladná péče – NCO NZO Brno
Jan Bydžovský – První pomoc – Grada 
A.Madian,K. Mattdiessen – První pomoc na cestách – Grada 
Šebek, Havlíčková – Život zachraňující úkony a nejčastější akutní stavy

Výukové programy-video

Základy první pomoci 1.- 2.díl – Cinema Verite 2002
Základy první pomoci – resuscitace - Cinema Verite 2002

Partneři:

czech aviation centre zdravtex uuzssk mandisan xena samaritan most k domovu hodinky 4pm